Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Προώθηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά

Στη διευκόλυνση των μικροεπενδυτών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, ώστε να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση μικρών εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, καθώς και στην ενσωμάτωση τους σε κτήρια, στοχεύουν δύο νέες υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αποφάσεις «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτήρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς» και «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές» θα προωθήσουν διεσπαρμένες εφαρμογές με έντονο επιδεικτικό χαρακτήρα και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ενίσχυση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.Ειδικότερα, για τα φωτοβολταϊκά εκτός σχεδίου, επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε εκτός σχεδίου περιοχές, με κάλυψη του γηπέδου μέχρι 60% και χωρίς να απαιτείται η αρτιότητα ή η οικοδομησιμότητα . Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση της αρμόδιας επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Το μόνο που χρειάζεται είναι η έκδοση μιας «Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας» που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, με μόνα δικαιολογητικά μία σύντομη περιγραφή των εργασιών, καθώς και ένα τοπογραφικό σχέδιο με τη θέση εγκατάστασης του εξοπλισμού.
Για την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών σε κτήρια, επιτρέπεται σε δώματα, στέγες, σκίαστρα, προσόψεις, αλλά και σε ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, στο εξής δεν θα απαιτείται η έκδοση «Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας» που ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά μόνο η κατάθεση εγγράφου γνωστοποίησης των εργασιών με την υπογραφή του ενδιαφερόμενου. Την ευθύνη της εγκατάστασης και της συμμόρφωσης ως προς τους στοιχειώδεις κανόνες ενσωμάτωσης που αναφέρονται, έχει ο επιβλέπων μηχανικός.
Επιπρόσθετα για την προστασία περιοχών με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ορίζεται ότι για την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά κέντρα πόλεων και διατηρητέα κτήρια, απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Δημόσια διαβούλευση για την έρευνα γεωθερμικού δυναμικού
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στο www.opengov.gr, τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το σχέδιο προκήρυξης με τίτλο: «Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Δικαιώματος Έρευνας Γεωθερμικού Δυναμικού Μη Ερευνημένου Μεταλλευτικού Χώρου». Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010.
Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ υπογραμμίζεται ότι σκοπός του εν λόγω σχεδίου είναι να αποτελέσει πρότυπο για μια σειρά προκηρύξεων για εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας σε μη ερευνημένες περιοχές του Ελλαδικού χώρου, στις οποίες έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μεγάλες διεθνείς εταιρείες για τον εντοπισμό γεωθερμικού δυναμικού, με πρωτεύοντα στόχο την ηλεκτροπαραγωγή.
Το παρόν σχέδιο έχει συνταχθεί στo πλαίσιο των οριζόμενων στο Μεταλλευτικό Κώδικα, το Ν3175/03 όπως αυτός ισχύει και την απόφαση Δ9Δ,Β/Φ166/οικ18513/ΓΔΦΠ 3512/ 24-8-2009 (ΦΕΚ1819Β/2-9-09) περί όρων και διαδικασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού. Ωστόσο, έχουν συμπεριληφθεί και στοιχεία από προτάσεις ακαδημαϊκών και επιστημονικών φορέων, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της διαβούλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: