Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Η μεγαλύτερη λέξη της Ελληνικής γλώσσας με 172 γράμματα παρακαλώ!

Ο Αριστοφάνης στις Εκκλησιάζουσες ( στ. 1169-1175 ) για να περιγράψει ένα φαγητό δημιουργεί ένα λεξιλογικό...σιδηρόδρομο, ο οποίος αποτελείται από 27 συνθετικά, που περιλαμβάνουν 78 συλλαβές!

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη λέξη της Ελληνικής γλώσσας με 172 γράμματα παρακαλώ!
Συγκεκριμένα αποτελεί μία ολόκληρη μαγειρική συνταγή στην οποία το φαγητό είναι συνονθύλευμα τροφών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αριστοφανική λέξη έχει καταγραφεί ως η μεγαλύτερη πραγματική λέξη στον κόσμο στο ΒιΒλίο των Ρεκόρ "Guinness" (Guinness Book of Records). Πάρτε ανάσα λοιπόν και αν μπορείτε, πείτε αυτό που ακολουθεί
Aπνευστί: Λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενο
κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών

Αν πάλι δυσκολεύστε, τότε προσπαθήστε να διαβάσετε τις αμέσως επόμενες μεγαλύτερες ελληνικές λέξεις:
τριακοντατρισμυριοστοχιλιοστοεπτακοσιοστοεβδομηκοστόεκτα (56 γράμματα)
μυριοστοεπτακισχιλιοστοπεντακοσιοστοτεσσαρακοστόπεμπτα (54 γράμματα)
μυριοστοτετρακισχιλιοστοεξακοσιοστοτεσσαρακοστόπρωτα (52 γράμματα)
τρισκαιδεκακισμυριοστοτριακοσιοστοεικοστοπρώτων (47 γράμματα)
τρισκαιδεκακισμυριοστοτριακοσιοστοεικοστόπρωτα (46 γράμματα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: