Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

Το δημόσιο χρέος θα εξετάσει αύριο το Συμβούλιο του Ecofin.

Την επιβολή κυρώσεων σε κράτη μέλη της Ευρωζώνης που παραβιάζουν τις προβλέψεις του Συμφώνου Σταθερότητας για το δημόσιο χρέος θα εξετάσει αύριο το Συμβούλιο του Ecofin.
Η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής εισφοράς στις πωλήσεις ομολόγων κρατών που παραβιάζουν τους κανονισμούς για το χρέος.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είχε συζητηθεί και στο Ecofin της 8ης Ιουνίου, συνίσταται στο ότι οι χώρες που δεν συμμορφώνονται προς τις δεσμεύσεις τους για μείωση του χρέους θα αποδίδουν εισφορά, υπό την μορφή προκαθορισμένου ποσοστού επί οποιασδήποτε έκδοσης κρατικών ομολόγων.
Η εισφορά θα καταβάλλεται σε δεσμευμένο λογαριασμό και θα κατάσχεται στην περίπτωση που το χρέος δεν επανέρχεται στα προκαθορισμένα όρια. Το Ecofin εξέτασε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή στον τρόπο εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εστιάζοντας στο κριτήριο του χρέους. Έγινε δε μεγάλη συζήτηση για τις κυρώσεις και για το πόσο αυτές πρέπει να είναι αυτόματες ή όχι.
Πως επηρεάζεται η Ελλάδα
Πρόκειται για ένα θέμα που άμεσα επηρεάζει την Ελλάδα η οποία βρίσκεται στον κυκλώνα ενός Συμφώνου Σταθερότητας.
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωζώνης, ίσως ακολουθήσουν και άλλες σύντομα. Σύμφωνα με το γνωστό πρακτορείο «Bloomberg», η Ελλάδα είχε θέσει το ζήτημα του συνυπολογισμού όχι μόνο του δημοσίου χρέους, αλλά και του ιδιωτικού χρέους, σημειώνοντας πως αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό κριτήριο για να ελέγξει κανείς την πορεία των πραγματικών μεγεθών των διαφορετικών χωρών.
Η ελληνική θέση είναι ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή και «αυστηροποίηση» των κυρώσεων, όμως αυτές δεν πρέπει να έχουν χαρακτήρα τιμωρίας, αλλά ένα χαρακτήρα αποτροπής και διόρθωσης των όποιων υπερβάσεων γίνονται στα ελλείμματα και στα χρέη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: