Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Σήμερα τέλος στη προθεσμία για την κατάθεση των μηχανογραφικών

Μέχρι σήμερα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα μηχανογραφικά τους δελτία οι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η υποβολή των μηχανογραφικών ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου.Η τάση των βάσεων εμφανίζεται πτωτική σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία, ιδίως στη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση και στις περιφερειακές σχολές ειδικά των ΤΕΙ, λόγω και της κατάργησης του περιορισμού της βάσης του δέκα.
Πάντως οι περιζήτητες σχολές αιχμής Αθήνας και Θεσσαλονίκης φαίνεται πως θα συνεχίσουν να κρατούν υψηλές βάσεις ή θα εμφανίσουν ελάχιστη πτώση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: