Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Μετατροπή παλιού κοιτάσματος υδρογονανθράκων στο Πρίνο σε αποθήκη (gas tank) φυσικού αερίου

Σε επαναξιολόγηση της γεωλογικής λεκάνης του Πρίνου, προκειμένου για την εξεύρεση νέων ερευνητικών στόχων, στο σύνολο των περιοχών που την ενδιαφέρουν, προχωρά η εταιρεία Ενεργειακή Αιγαίου στην Καβάλα.
Οι νέες δράσεις ερευνητικών γεωτρήσεων για τον εντοπισμό πετρελαίου δυτικά και ανατολικά της Θάσου εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν, στο πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμματος, κονδύλια της τάξης των 40-50 εκατ. δολ.
Επιπρόσθετα, στα πλάνα της εταιρίας είναι να εξετάσει τη δυνατότητα μετατροπής ενός υφιστάμενου κοιτάσματος υδρογονανθράκων σε μια αποθήκη (gas tank) φυσικού αερίου με χωρητικότητα έως και ένα (1) δισ. κυβικά μέτρα. Πρόκειται για ένα μοναδικό -για τα ελληνικά δεδομένα- project στον τομέα της ενέργειας κι, όπως αποκάλυψε προσφάτως από τη Θεσσαλονίκη ο διευθυντής ερευνών της «Ενεργειακής Αιγαίου ΑΕ», κ. Ι. Αμπατζής, το αναπτυξιακό αυτό πλάνο βρίσκεται σε φάση εκπόνησης της προκαταρκτικής μελέτης από την εταιρία «Technip». Σύμφωνα με τον ίδιο το συγκεκριμένο σχέδιο, δεδομένου ότι εκμεταλλεύεται υφιστάμενες υποδομές και τεχνογνωσία δεν προκαλεί επιβάρυνση στο περιβάλλον. Το ανώτερο στέλεχος της επιχείρησης σημείωσε, ακόμη, ότι γίνεται χρήση του νομικού πλαισίου του Ν.3428/2005, για τη μετατροπή υφιστάμενης άδειας παραγωγής, σε άδεια αποθήκευσης αερίου, υπογραμμίζοντας ότι «η όλη δυνατότητα αποθήκευσης μπορεί, εφόσον αξιοποιηθεί, να δώσει τη δυνατότητα στη χώρα για πολύ μεγαλύτερη αυτονομία, όσον αφορά στα αποθέματα φυσικού αερίου, που διαθέτει».
Διεύρυνση παραγωγής
Παράλληλα, η «Ενεργειακή Αιγαίου» εκπονεί μελέτη για τη διεύρυνση της παραγωγής του κοιτάσματος του Πρίνου, μέσω εισπίεσης διοξειδίου του άνθρακα. Σε πρώτη φάση, όπως τονίζεται, διερευνάται η δέσμευση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που παράγονται από την καύση αερίου στο εργοστάσιο συμπαραγωγής Σίγμα της «Καβάλα Oil» (της οποίας ιδιοκτήτης είναι η Ενεργειακή Αιγαίου), η οποία διαχειρίζεται τα κοιτάσματα πετρελαίου της Καβάλας. Η πιλοτική εφαρμογή αυτής της μεθόδου σε συγκεκριμένα κοιτάσματα της εκμετάλλευσης αναμένεται, με βάση τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει, να αυξήσει σημαντικά την ικανότητα (απολειψιμότητα) άντλησης ποσοτήτων υδρογονανθράκων.
Επί του παρόντος, πάντως, και με βάση την υφιστάμενη κατάσταση της παραγωγής στον κόλπο της Καβάλας, ο μέσος όρος της παραγωγής για το 2010, μετά τις επιτυχημένες τελευταίες γεωτρήσεις στο πεδίο Έψιλον, οδηγούν σε επίπεδα άνω των 4.000 βαρελιών ημερησίως.
Όσον αφορά στα συνολικά αποθέματα του κοιτάσματος «Έψιλον», αυτά εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 30 εκ. βαρέλια και η εταιρία προβλέπεται ότι θα πραγματοποιήσει και νέες συμπληρωματικές γεωτρήσεις, προκειμένου να διασφαλίσει τη βέλτιστη εκμετάλλευσή τους.
πηγή:voria

Δεν υπάρχουν σχόλια: