Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Οι δηλώσεις των κοινωνικών εταίρων για νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

• Δ. Δασκαλόπουλος (πρόεδρος ΣΕΒ): «Στόχος της συνάντησης ήταν ο διάλογος για το περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης και για τη διαμόρφωση κοινών θέσεων των κοινωνικών εταίρων στο νέο εργασιακό πλαίσιο, που διαμορφώνει η αδήριτη πραγματικότητα του μνημονίου, που είναι νόμος του κράτους, και των συνθηκών έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει η χώρα».

• Γ. Ασημακόπουλος (πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ):«Εκφράσθηκε η πρόθεση όλων να υπογραφεί η νέα Eθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Eργασίας. Για την προστασία των εισοδημάτων εξετάζεται να συμπεριληφθεί ειδικός όρος στη σύμβαση που θα διασφαλίζει τον 13ο και 14ο μισθό. Στόχος είναι η διασφάλιση των ανέργων».

• Β. Κορκίδης (πρόεδρος ΕΣΕΕ): «Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την ΕΓΣΣΕ με αισιοδοξία και όχι με νοσταλγία και προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να περιφρουρήσουμε τον 13ο και 14ο μισθό, να προστατεύσουμε το ετήσιο εισόδημα και να διασφαλίσουμε μία σταθερή αμοιβή εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για τα επόμενα τρία χρόνια».

• Ι. Παναγόπουλος (πρόεδρος ΓΣΕΕ): «Η νέα ΕΓΣΣΕ θα παράγει αποτέλεσμα προστατεύοντας το εισόδημα των εργαζομένων, θα θωρακίζει αποφασιστικά τον 13ο και 14ο μισθό από κάθε επιβουλή, θα έχει μέτρα για την προστασία της απασχόλησης και την ενίσχυση των ανέργων και θα δίνει μια σαφή κατεύθυνση ότι το πλαίσιο της συλλογικής προστασίας των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, που κατοχυρώθηκε ομόφωνα το 1990 εξακολουθεί να ισχύει».

Δεν υπάρχουν σχόλια: