Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Το 99,8% των "κολυμβητικών υδάτων" στην Ελλάδα πληρούν τις κατευθυντήριες αξίες

Περίπου όλες οι ακτές και οι κλειστοί κολυμβητικοί χώροι της Ελλάδος που εξετάστηκαν το προηγούμενο έτος ικανοποίησαν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας της ΕΕ, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) σε ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη βδομάδα.
Σύμφωνα με την έρευνα, 36 σελίδων, μόνο τρεις από τις 1.273 παράκτιες ελληνικές τοποθεσίες που εξετάστηκαν στην αξιολόγηση δεν ήταν σύμμορφες με τις αυστηρές "κατευθυντήριες αξίες" του μπλοκ των 27 εθνών, ενώ μόνο μία δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις ελάχιστες ή υποχρεωτικές αξίες.
Οι τέσσερις κολυμβητικές περιοχές γλυκού νερού της χώρας που εξετάστηκαν για σειρά φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων το προηγούμενο έτος κρίθηκαν πλήρως σύμμορφες με τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας. Βάσει των συγκεκριμένων ευρημάτων, η EC αποφάνθηκε ότι, κατά μέσο όρο, το 99,8% των "κολυμβητικών υδάτων" στην Ελλάδα πληρούν τις κατευθυντήριες αξίες. Ωστόσο, ανέφερε επίσης ότι άλλες 830 κολυμβητικές περιοχές της Ελλάδος δεν συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση λόγω ανολοκλήρωτων δειγματισμών, οι οποίοι προκλήθηκαν από καθυστερήσεις στην ανάθεση του προγράμματος επιθεώρησης.
Η έκθεση της Ποιότητας Κολυμβητικών Υδάτων της EC -- η οποία δημοσιεύθηκε στις 10 Ιουνίου -- διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2009 και κάλυψε συνολικά περισσότερους από 20.000 παραθαλάσσιους, παραλίμνιους και παραποτάμιους τόπους σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: