Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Έρχεται το ΕΤΑΚ για 3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Έως το τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η αποστολή, σε περισσότερους από 3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων, των σημειωμάτων για την καταβολή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων 2009, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται και το εκκαθαριστικό της έκτακτης εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα των οποίων η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.
Οσον αφορά πάντως στην αποστολή των εκκαθαριστικών του ΕΤΑΚ 2009, είναι αξιοσημείωτο ότι έχει παρουσιάσει σημαντική καθυστέρηση, όπως συνέβη και με αυτά του 2008, η οποία όμως δεν είναι δικαιολογημένη δεδομένου ότι υπήρχε ήδη η βάση δεδομένων από το 2008 και επομένως το υπουργείο θα έπρεπε να είχε ενεργήσει συντομότερα ώστε και ο φόρος να εισπραχθεί νωρίτερα, προκειμένου να καλύψει εγκαίρως τα «ανοίγματα» των προηγουμένων μηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: