Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Υποχρεωτικά αποδείξεις στα ταξί από 1η Ιουλίου

Υποχρεωτικά θα εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών οι εκμεταλλευτές ταξί από 1 Ιουλίου 2010, ενώ θα τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων, όπως προβλέπει αναλυτική εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, με την οποία παρέχει διευκρινήσεις για το τρόπο εφαρμογής του νέου τρόπου φορολόγησής τους.
Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο υποχρέωση των εκμεταλλευτών ταξί, από 1/7/2010 είναι να διατηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων και να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την χρήση φορολογικού μηχανισμού που θα είναι ενσωματωμένος ή θα συνδέεται με το ταξίμετρο.
Με εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι εάν ο εκμεταλλευτής ταξί δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα και έτσι δεν τηρεί βιβλία του ΚΒΣ, από την 1 Ιουλίου θα τηρεί υποχρεωτικά βιβλία Β΄κατηγορίας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο το νέο καθεστώς σημαίνει ότι από την πρώτη του επόμενου μήνα οι εκμεταλλευτές ταξί υποχρεούνται να επιβαρύνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν με ΦΠΑ, που στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη μεταφορά προσώπων είναι 11%, και να υποβάλλουν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις για την απόδοση φόρου στο δημόσιο.
Παράλληλα, όπως σημειώνεται, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών τους (καύσιμα, επισκευές, αγορά αυτοκινήτου και ανταλλακτικών κλπ).
Διευκρινίζεται ακόμη ότι σε ό,τι αφορά στον ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει την αγορά του αυτοκινήτου τους, θα έχουν δικαίωμα διακανονισμού τους με την εφορία, εφόσον δεν έχει παρέλθει η 5ετής περίοδος από την αγορά του. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι εάν κάποιος εκμεταλλευτής ταξί αγόρασε κατά το έτος 2008 αυτοκίνητο και κατέβαλλε ΦΠΑ 5.000 ευρώ, δικαιούται εντός του 2010 να εκπέσει από τα φορολογητέα εισοδήματά του ποσό 3.000 ευρώ που αντιστοιχεί στα 3/5 του φόρου που καταβλήθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: