Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Τα δικαιώματά σας απο τους παροχούς Ιnternet

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΜΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αν η σύνδεση στο Ιnternet δεν λειτουργεί/διακόπτεται ανά περιόδους/έχει ταχύτητα πολύ χαμηλότερη από την ονομαστική: \345 Υποβάλετε έγγραφη ή ηλεκτρονική καταγγελία στην εταιρεία, ζητώντας: 1 Την άμεση αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της σύνδεσης.
2 Τη διαγραφή των φερόμενων ποσών (λογαριασμών, τελών κτλ.) για το διάστημα που παρέχει πλημμελώς τις υπηρεσίες της.
3 Την καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία που υφίστασθε από την πλημμελή παροχή των υπηρεσιών σας.

\345 Η εταιρεία οφείλει να σας δώσει «μοναδικό αριθμό αναφοράς», ένα είδος αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής σας. \345 Αν σε 20 ημέρες δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα, υποβάλετε έγγραφη ή ηλεκτρονική καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), επισυνάπτοντας τον «μοναδικό αριθμό αναφοράς».

\345 Η ΕΕΤΤ μεσολαβεί για την επίλυση του προβλήματος και επιβάλλει πρόστιμα, σε περίπτωση παράβασης νομοθεσίας. Είναι υποχρεωμένη να απαντά στις καταγγελίες.

\345 Αν το πρόβλημα δεν επιλύεται και η εταιρεία συνεχίζει να σας στέλνει λογαριασμούς για υπηρεσίες που δεν λαμβάνετε, υποβάλετε έγγραφη ή ηλεκτρονική καταγγελία στην εταιρεία, ζητώντας, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει η υποχρεωτική χρονική διάρκεια της αρχικής σύμβασης (π.χ. δωδεκάμηνη δέσμευση):1 Την άμεση ακύρωση της σύμβασης. 2 Τη διαγραφή των φερόμενων ποσών (λογαριασμών, τελών κτλ.) για το διάστημα που δεν παρείχε ή παρείχε πλημμελώς τις υπηρεσίες της. 3 Την καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία που υφίστασθε από την πλημμελή παροχή των υπηρεσιών της.

\345 Αν η εταιρεία αρνηθεί να ακυρώσει τη σύμβαση, λόγω δωδεκάμηνης δέσμευσης, ή αν σας επιβάλει την καταβολή πρόσθετων τελών αποσύνδεσης/χρεώσεων απενεργοποίησης κτλ.: 1 Αρνηθείτε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς την καταβολή, αναφέροντας λεπτομερώς τα στοιχεία που αποδεικνύουν τις πλημμελείς υπηρεσίες. Η απλή προφορική ή τηλεφωνική άρνηση δεν σας κατοχυρώνει απόλυτα απέναντι σε πιθανές μελλοντικές αγωγές της εταιρείας.
2 Υποβάλετε έγγραφη ή ηλεκτρονική καταγγελία στον Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στην ΕΚΠΟΙΖΩ, προσαρτώντας όλες τις προηγούμενες καταγγελίες και επιστολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: