Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Η Ελλάδα στην υψηλότερη θέση μεταξύ πέντε χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην υψηλότερη θέση μεταξύ πέντε χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ) που συμπεριλήφθηκαν σε ετήσια έρευνα ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε από το International Institute for Management Development (IMD).
Η Ελλάδα βελτιώθηκε έξι θέσεις στην 46η στη νέα Ετήσια Ενημερωτική Έκδοση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας, της επαγγελματικής σχολής που εδρεύσει στη Λοζάνη, κατατάσσοντας 58 βιομηχανοποιημένες και αναδυόμενες οικονομίες αυτό το έτος.
Παρά τον τρέχον χρέος και τα δημοσιονομικά προβλήματά της, αποτελεί επίσης τη μοναδική χώρα σε αυτή την ομάδα που έχει βελτιώσει τη θέση της από το προηγούμενο έτος.
Ωστόσο, ενδέχεται να μην τα πάει εξίσου καλά σε μελλοντικές αξιολογήσεις, λόγω της σοβαρής κρίσης που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: