Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Έναρξης καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων 2010 από τον ΟΑΕΔ

Το Δ.Σ του Οργανισμού στις 18-5-2010 όρισε:
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων:
1) την 1η Ιουνίου 2010 για δικαιούχους με τρία και άνω παιδιά
2) την 1η Ιουλίου 2010 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά
3) την 1η Σεπτεμβρίου 2010 για τους δικαιούχους με ένα παιδί
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δικαιούχων οικογενειακού επιδόματος που υποβάλλονται μέσω εργοδότη ή ΚΕΠ ή ταχυδρομείου, θα παραλαμβάνονται απο τις Υπηρεσίες,ανεξάρτητα απο τον αριθμό παιδιών.
Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, σε περιπτώσεις που αυτοί κρίνουν, δύνανται να
παραλαμβάνουν δικαιολογητικά απο δικαιούχους,ανεξάρτητα απο τον αριθμό παιδιών,σε χρονική περίοδο εκτός της ορισθείσης.
Τελευταία ημερομηνία λήξης οικογενειακού επιδόματος έτους 2010 ορίζεται η 31-1-2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: